Formularis d’enviament

Formulari d’enviament Kymos

Formulari d’enviament Pharmaprogress

Formulari d’enviament Prolytic

Catàlegs de serveis

Bioanàlisi

Estudis de Bioequivalència

Bioanàlisi i immunogenicitat

Absorció percutània

Sanitat Animal

Desenvolupament del mètode

Control de qualitat

Proves biofarmacèutiques

Prova i llançament per lots a l’EEE

Estudis d’estabilitat

Proves de microbiologia

Impureses elementals

Nitrosamines impureses

Publicacions

Faseb Bio Avanços

Validació de la quantificació extracel·lular de miRNA en mostres de sang mitjançant RT-qPCR.

BioSpectrum

Biòpsia líquida: anàlisi de microARN estandarditzat: la gran oportunitat per a estudis de biomarcadors?

Obteniu més informació sobre els nostres serveis GLP, GCP i GMP.

Get in touch