Innovació

La investigació i el desenvolupament són essencials per a totes les indústries, però encara més en els sectors farmacèutic i biotecnològic, on el ràpid flux de noves innovacions obliga els actors de la cadena de valor a afrontar el repte. Kymos va ser fundada per investigadors experts i, com a CRO, seguim compromesos amb l’actualització constant a l’última tecnologia d’avantguarda per al desenvolupament analític, la caracterització i el control de qualitat de fàrmacs. De fet, hem dominat les tecnologies emergents i disruptives molt abans que els nostres competidors: els nostres laboratoris de biològics de fa 10 anys, el nostre treball amb genèrics tòpics o la nostra investigació en noves teràpies avançades. Alguns dels nostres projectes d’R+D han destacat, obtenint subvencions públiques i ajuts econòmics.

PRODUCTES MEDICINALS DE TERÀPIA AVANÇADA (ATMP)

ESTUDI I DESENVOLUPAMENT DE LA PRIMERA PLATAFORMA TECNOLÒGICA D’ASSAGIS DE VIRUS ASSOCIATS A ADENO EN TERAPIA GENICA. Convocatòria conjunta de l’INSTITUT DE SALUT CARLOS III (ISCIII) i el CENTRE DE DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INDUSTRIAL (CDTI), inclòs en el Projecte Estratègic de Recuperació Econòmica i Transformació per a la Salut de Vanguard, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i patrocinat amb fons NextGenerationEU. Projecte CDTI assignat a Kymos: IDI-20230061 de 27 de gener de 2023. Projecte de col·laboració entre la UNITAT DE PRODUCCIÓ VECTOR VIRAL (plataforma mixta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca Vall d’Hebron) i KYMOS SL

L’objectiu del projecte és estudiar i desenvolupar la primera plataforma de proves tecnològiques per a la caracterització i definició dels atributs de qualitat dels fàrmacs de teràpia gènica, concretament dels virus adenoassociats (AAV), i oferir al mercat una caracterització i control de qualitat complets. servei en un entorn regulat i validat que permet reduir el temps de desenvolupament de nous fàrmacs de teràpia gènica.

TERAPIAS AVANZADES

ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA PRIMERA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ENSAYOS PARA VIRUS ADENOASOCIADOS EN TERAPIA GÉNICA. Convocatoria conjunta del INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) y  del  CENTRE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI), inclòs en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica per a la Salut de Vanguardia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançament amb fons NextGenerationEU.  Projecte CDTI assignat a Kymos: IDI-20230061 de data 27 d’ener  de 2023. Projecte de col·laboració entre la UNIDAD DE PRODUCCION VIRAL (plataforma a mixta de la Universitat  autònoma de Barcelona i l’Institut d’Investigació Vall d’Hebron) i KYMOS SL

L’objectiu del projecte és estudiar i desenvolupar la primera plataforma tecnològica d’assaigs per a la caracterització i definició dels atributs de qualitat dels fàrmacs de teràpia gènica, en concret els virus adenoasociats (AAV), i oferir al mercat un servei complet de caracterització i control de qualitat en un entorn regulat i validat que permet reduir el temps de desenvolupament de nous medicaments de teràpia gènica.

PRODUCTES MEDICINALS DE TERÀPIA AVANÇADA (ATMP)

DESENVOLUPAMENT DE LA PRIMERA PLATAFORMA TECNOLÒGICA PER A ASSAGAMENTS ANALÍTICS EN TERÀPIA GENICA. Aquest projecte també es finança mitjançant una subvenció TORRES QUEVEDO per als contractes núm. PTQ2021-012177 de l’1 de novembre de 2022.

L’objectiu del projecte és desenvolupar una plataforma de proves per a la caracterització i definició dels atributs de qualitat dels fàrmacs de teràpia gènica.

TERAPIAS AVANZADES

DESARROLLO DE LA PRIMERA PLATAFORMA TECNOLÒGICA DE ENSAYOS ANALÍTICOS PARA TERAPIAS GENÉTICAS finançat mitjançant  una ayuda para contratos TORRES QUEVEDO Nº PTQ2021-012177 de data 1 de novembre de 2022.

L’objectiu del projecte és desenvolupar una plataforma tecnològica d’assaigs per a la caracterització i definició dels atributs de qualitat dels fàrmacs de teràpia gènica.

Desenvolupament d’una prova diagnòstica basada en miRNA-574-5p com a biomarcador predictiu de tumors mediats per prostaglandina E2

Utilitzant un mètode analític prèviament estandarditzat i validat per GLP per a la quantificació de miRNAs del plasma, realitzarem un estudi exploratiu de biomarcadors per determinar el miRNA-574-5p com a marcador d’estratificació de càncer de pulmó de cèl·lules no petites (NSCLC). Amb miRNA-574-5p com a biomarcador, esperem establir un valor llindar a la sang a partir del qual es pugui predir un càncer de pulmó dependent de PGE2 i, per tant, també el resultat terapèutic amb inhibidors de PGE2.

Un projecte de recerca en cooperació amb la Universitat Tècnica de Darmstadt i la Universitat de Gießen des del 2019; finançat per KMU-innovativ del Ministeri Federal d’Educació i Investigació (BMBF).

Consulteu les nostres publicacions:
FASEB BioAdvances: validació de la quantificació extracel·lular de miRNA en mostres de sang mitjançant RT-qPCR
BIOspectrum: Flüssigbiopsie: Standardisierte mikroRNA-Analytik – la gran oportunitat per als biomarkersstudien?

Determinació de micro ARN i terapèutica d’ARN en sèrum i plasma humà en condicions de bones pràctiques de laboratori (BPL)

La validació del mètode per a l’aïllament de miRNA del plasma i la quantificació mitjançant PCR quantitativa sota Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) és la base d’un procediment d’anàlisi estandarditzat de miRNAs per proporcionar una determinació reproducible de biomarcadors de miRNA.

Un projecte de recerca en cooperació amb la Universitat Tècnica de Darmstadt des del 2017; finançat per ZIM del Ministeri Federal d’Educació i Investigació (BMBF).

Trobeu més informació sobre els nostres serveis d’àcids nucleics

Projecte Biobanc de les Marques

MEDICAMENTS PERSONALITZATS: MEDICAMENTS, DIAGNÒSTIC I NOU ENFOCAMENTS TERAPEUTICS
Constitució d’ATS (Associació Temporal d’Ambit) i mandat col·lectiu especial amb representació de POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – AZIONE 2.1 Suport al Desenvolupament de Plataformes Tecnològiques per a la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació Col·laboratius en les àrees d’especialització intel·ligent .

https://www.linkedin.com/company/marchebiobank/
https://www.marchebiobank.it/en/homepage/
Pòster del Biobanc de les Marques

Biosimilars

IMPLANTACIÓ DE NOUS MÈTODES ANALÍTICS PER A BIOSIMILS. Resolució del CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI) d’ajut econòmic al desenvolupament del Projecte IDI-20140009 de data 3 de febrer de 2014.

Biosimilars

IMPLEMENTACIÓN DE NOVES METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA BIOSIMILARES. Resolució del CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI) d’ajuda financera al desenvolupament del Projecte IDI-20140009 de data 3 de febrer de 2014.

Glicosaminoglicans

DESENVOLUPAMENT D’UNA NOVA PLATAFORMA ANALÍTICA DE GLUCOSAMINOGLICANS TERAPEUTICS. Resolució EMO/1430/2015, de 25 de juny de 2015 (DOGC núm. 6902 de 30/06/2015) relativa a la convocatòria del NUCLI D’INVESTIGACIÓ INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL (expedient número RD15-1-0080). Aquest projecte ha rebut finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Amb la col·laboració d’ACCIO.

Glicosaminoglicans

DESENVOLUPAMENT D’UNA NOVA PLATAFORMA ANALÍTICA DE GLICOSAMINOGLICANS TERAPÈUTICS. Resolució EMO/1430/2015, de 25 de juny (DOGC núm. 6902 de 30/06/2015) de convocatòria de la línia d’ajuts a NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL (núm. d’expedient RD15-1-0080 ). Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Amb la col·laboració d’ACCIÓ.

Dispositiu mèdic

Resolució EMC/1845/2016, d’11 de juliol (DOGC número 7172 de 28.7.2106) sobre la convocatòria d’ajuts a NUCLI DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL inscrita amb el número d’expedient RD16-1-0030 per atorgar el projecte DISPOSITIU MÈDIC BIODEGRADABLE COM A EINA PER A LA MILLORA TERAPÈUTICA EN UNA MALALTIA DE LLARG TERMINE. Aquest projecte ha rebut finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Amb la col·laboració d’ACCIO.

Dispositiu mèdic

Resolució EMC/1845/2016 d’11 de juliol (DOGC núm. 7172 de 28.7.2106) de convocatòria de la línia d’ajuts a NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL , inscrita amb el número d’expedient RD16-1-0030-1 que s’atorga al projecte DISPOSITIU MÈDIC BIODEGRADABLE COM A EINA DE MILLORA TERAPÈUTICA EN MALALTIA DE LLARGA DURADA . Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Amb la col·laboració d’ACCIÓ.

Doctorat Industrial

Tercera resolució parcial definitiva de la CONVOCATORIA DE DOCTORAT INDUSTRIAL 2017 de l’ Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya de data 24 de novembre de 2017. Expedient número 2017 DI 045 per compte de l’empresa Kymos Pharma Services, SL i de l’organisme de recerca Universitat Autònoma de Barcelona .

Doctorat Industrial

Tercera resolució parcial definitiva de la CONVOCATÒRIA DE DOCTORATS INDUSTRIALS (DI) 2017 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya de data 24 de novembre de 2017. Número d’expedient 2017 DI 045 a favor de l’empresa Kymos Pharma Services, SL i de l’organisme de recerca Universitat Autònoma de Barcelona.

Alt impacte

Resolució de la Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ , de data 18 d’octubre de 2017, d’acord amb la Resolució EMC/1900/2017 per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions d’alt impacte, i la Resolució EMC/2169/2017. obertura de la convocatòria 2017, inscrita amb el número d’expedient de referència ACIAI17-1-0052: CREACIÓ DE NOU FEINA AL SECTOR FARMACÈUTIC I BIOTECNOLÒGIC (KREALAB).

Alt Impacte

Resolució de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, de data 18 d’octubre de 2017 d’acord amb allò disposat a la Resolució EMC/1900/2017 per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d ‘ajuts a inversions d’alt impacte, i la Resolució EMC/2169/2017 per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017, inscrita amb el número d’expedient ACIAI17-1-0052: CREACIÓ DE NOUS LLOC DE TREBALL AL SECTOR FARMACÈUTIC I BIOTECNOLÒGIC (KREALAB).

Posar-se en contacte